To content (skip navigation)

Programy

Programy nauczania

    0 - 4 lat - Programy Wczesnodziecięce - Edukacja wczesnodziecięca

    4 - 6 lat - Junior Music Course ( JMC) w ramch Systemu Edukacji Muzycznej Yamaha

    7 - 99 lat - Kursy Instrumentalne oraz Szkoła Muzyki Rozrywkowej


 

Programy